Den 6 februari är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Hongkong
  • Korea
  • Malaysia
  • Nya Zeeland
  • Singapore
  • Taiwan

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 6 februari 2019.

  • Access Asien
  • Asienfond
  • Global Emerging Markets
  • Kinafond

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider