Den 5 februari är följande länders finansiella marknader stängda:

 • Hongkong
 • Indonesien
 • Japan
 • Korea
 • Malaysia
 • Singapore
 • Taiwan

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 5 februari 2019.

 • Access Asien
 • Access Japan
 • Asienfond
 • Global Emerging Markets
 • Japanfond
 • Kinafond

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider