Den 5 april är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Hong Kong
  • Taiwan

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 5 april 2018.

  • Access Asien
  • Asienfond
  • Kinafond
  • Global Emerging Markets

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider