Den 3 januari är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Japan

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 3 januari 2018.

  • Access Japan
  • Japanfond

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider