Den 29 mars är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Norge
  • Danmark

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 29 mars 2018.

  • Nordenfond

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider