Den 2 april är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Taiwan

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 2 april 2020.

  • Small Cap Emerging Markets

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider