Den 7 oktober är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Hongkong
  • Kina 

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 7 oktober 2019.

  • Access Asien
  • Asienfond
  • Kinafond

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider