Den 17 maj är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Danmark
  • Norge

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 17 maj 2019.

  • Nordenfond 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider