Den 18 april är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Danmark
  • Norge

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 18 april 2019.

  • Nordenfond 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider