Den 16 februari är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Kina - Hongkong
  • Taiwan

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 16 februari 2018.

  • Access Asien
  • Asienfond
  • Global Emerging Markets
  • Kinafond

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider