Två tredjedelar av landets 18–25-åringar upplever att de har tillräcklig eller god kunskap i privatekonomi, och mer än åtta av tio sparar. Men en tredjedel uppger att de inte har tillräcklig kunskap – eller ingen kunskap alls – om privatekonomi. Mer än hälften av alla unga vuxna vill också lära sig mer.

-Dagens unga vuxna är en medveten generation, de är duktiga på att spara och många vill lära sig mer om privatekonomi. Ett sätt att möta detta är att erbjuda mer undervisning i privatekonomi i skolan, det skulle ge unga bättre förutsättningar att fatta medvetna och rationella beslut om sin framtid, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Privatekonomi ingår i läroplanen för skolan, 36 procent av de tillfrågade uppger att de lärt sig om privatekonomi där. Föräldrarna är den största informationskällan om privatekonomi, mer än sex av tio uppger att de lärt sig av dem.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet, rapporten och mer om företagsekonomi:

Unga vuxna är flitiga sparare – men stora skillnader mellan tjejer och killar (pressmeddelande, PDF)

Unga vuxna – har de koll på pengarna? (rapport, PDF)

Privatekonomi (samlingssida)

 

*Undersökningen genomfördes av Sifo gjort på uppdrag av Unga Aktiesparare och Swedbank i mars 2018. Undersökningen omfattade 1059 respondenter mellan 18 och 25 år.