– Vi ser en fortsatt stark vinstutveckling och en aktiemarknad som, trots att handelsdispyten gått in i en mer intensiv fas, kommer fortsätta att stiga. Dessutom väntar sannolikt en stark rapportsäsong runt hörnet. Sammantaget gör detta att vi väljer att låta tillgångsallokeringen vara oförändrad denna månad, säger Mattias Isakson, aktiestrateg.
Tillväxtmarknadsvalutorna och många råvaror har under en längre period utvecklats svagt vilket påverkat börserna i regionen. Men under senare tid har, trots intensifierad handelsdispyt, flera industriella metaller, tillväxtmarknadsvalutor, samt också en del aktiemarknader i tillväxtmarknadsländer, visat stabilitet. Något som bidragit till att känsligheten på de globala aktiemarknaderna dämpats.

– USA förblir vår favoriserade marknad med en fortsatt övervikt men vi väljer denna månad att minska övervikten något samtidigt som vi ser goda argument för att Tillväxtmarknader kan börja återhämta sig. Det som fortfarande ger stöd till övervikten av USA är den starka vinstutvecklingen och de goda ekonomiska utsikterna, avslutar Mattias Isakson.

Regionsmässigt väljer Swedbank Analys fortsatt övervikt i USA och lägger här till Tillväxtmarknader. Fortsatt undervikt i Europa medan portföljvikten i Sverige och Japan ligger kvar på neutral. Ränteplaceringar kvarstår som undervikt i allokeringen. Även kreditplaceringar bedöms ha en begränsad potential och banken behåller en neutral vikt.

Mer information

Tillväxtmarknader adderas till övervikterna (rapporten i pdf)
Swedbanks Investeringsstrategi – Blickarna vänds österut (länk till Aktiellt)

Strategi och allokering på Swedbank.se (samlingssida med rapporter)