Swedbank Analys behåller en övervikt på aktier mot bakgrund av att den starka konjunkturen spiller över i en för börserna välbehövlig vinsttillväxt. Inflationstrycket kommer sannolikt att vara fortsatt lågt, vilket får centralbankerna att bedriva den penningpolitik som marknaderna förväntar sig.

– Både den makroekonomiska utvecklingen och vinsttillväxten talar för aktier som tillgångsslag. Med tanke på de låga räntenivåerna är det svårt att hitta attraktiva alternativ till börsen. Vi ser att aktiemarknaden går in en sista fas av en lång uppgång. I ett sådant läge önskar vi en exponering mot den starka konjunkturcykeln och sektorer som sannolikt drar mest nytta av den underliggande tillväxten, säger Mikael Wik, investeringsstrateg på Swedbank Analys.

Swedbank Analys väljer att mot bakgrund av det fortsatt övervikta USA och Sverige medan Europa hålls neutral liksom Japan. Tillväxtmarknader förblir underviktade. Ränteplaceringar kvarstår som underviktade i Swedbank Analys allokeringsportfölj. Även kreditplaceringar bedöms ha en begränsad potential och behålls med en neutral vikt.

– Sammanfattningsvis är vi positiva till aktiemarknaden när vi tittar vidare in i 2018. Samtidigt är vi medvetna om att uppgången antagligen är inne i sin sista fas och att scenariot snabbt kan ändras. Den starka konjunkturen ger det stöd som aktiemarknaden behöver men en hög värdering innebär högt ställda förväntningar vilket gör att man som investerare måste ha koll på de osäkerhetsfaktorer som finns i form av bland annat geopolitisk oro, säger Mikael Wik.

Mer information

För ytterligare information kring investeringsstrategin, ring Mikael Wik, investeringsstrateg, Swedbank.

Läs mer i senaste upplagan av Swedbanks Investeringsstrategi.

Swedbanks Investeringsstrategi - Stark konjunktur stödjer börsen (rapport)

Strategi och allokering (samlingssida med rapporter)

Aktiellt (webbtidning)