Allt snabbare rörelser präglar aktiemarknaden samtidigt som den globala ekonomin står inför fortsatt avmattning där vissa länder riskerar att slå över till recession, USA sticker ut på den starka sidan och Europa på den svaga. Inte minst med tanke på att en hård Brexit blir allt mer sannolik. Utöver detta riskerar nya handelsutspel från USA tillsammans med tänkbara vinstvarningar inför den kommande rapportsäsongen bidra till fortsatta svängningar på aktiemarknaden.

- Vi står inför ett antal händelser som mycket väl kan utlösa kortsiktig turbulens men övervikten i aktier motiveras inte genom en tro på hög tillväxt och stark vinstutveckling. Det handlar snarare om att vi är i ett läge där Brexit och handelstvisten är kända faktorer för marknaderna, men att räntorna sannolikt kommer förbli låga under avsevärd tid framåt. Den låga räntan innebär dels att det kortsiktigt är svårt att motivera att lämna aktiemarknaden till förmån för räntemarknaden, dels att det långsiktigt finns stöd för en högre aktievärdering. Sammantaget anser vi att detta är en miljö som bör gynna aktiemarknaden när vi lyfter blicken, säger Mattias Isakson, på Swedbanks Strategi & Allokering.

Regionmässigt görs mindre förändringar, vilket innebär att USA och Sverige förblir överviktade, men där vikten i USA höjs något på bekostnad av Europa där undervikten blir något större. Även Japan behålls i undervikt medan tillväxtmarknader har en neutralvikt. Undervikt i ränteplaceringar kvarstår med relativt lång duration medan krediter hålls neutral i allokeringen med tyngdpunkten i Investment Grade.
 

Mer information
Swedbanks Investeringsstrategi - Vinstutvecklingen blir avgörande (rapport)
Investeringsstrategi och allokering (samlingssida med rapporter)
Aktiellt (webbtidning)