– Vi ser primärt tre drivkrafter bakom det förbättrade stämningsläget bland investerare och dessa gör att vi känner oss komfortabla med att säga att marknaden fortfarande har en för pessimistisk syn på 2019 ur ett tillväxt- och vinstperspektiv, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank Strategi & Allokering. Drivkrafterna är:

  • Handelssamtalen som går framåt och vi räknar med att det kommer någon form av avtal som gör att marknaden kan lyfta bort mer risk relaterat till detta.
  • Den amerikanska centralbankens tydliga kommunikationsförändring. Sannolikheten att de fortsätter höja om tillväxten och inflationsförväntningarna faller har minskat markant. Nu uppvisar makrosiffror från USA på stabilisering i förhållande till förväntningarna och i ett sådant läge utesluter vi inte en ytterligare räntehöjning. I så fall kommer dock sannolikt marknaden klara av att hantera det.
  • De senaste signalerna från makro och från bolag bekräftar bilden av avmattning, men risken för recession har inte förstärkts.
     

– Med en stärkt vy att 2019 blir ett hyggligt år lyfter vi Sverige till övervikt samtidigt som vi ökar vår övervikt i Tillväxtmarknader, avslutar Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank Strategi & Allokering.

Regionsmässigt väljer Swedbank i övrigt att ligga kvar med neutrala vikter i USA och i Japan samtidigt som undervikten i Europa utvidgas. Ränteplaceringar kvarstår som neutral i allokeringen. Neutralvikt även för krediter, med övervikt för Investment Grade framför High Yield.

Mer information

Swedbanks Investeringsstrategi februari 2019 (rapporten i pdf)
2019 har mer att ge  (länk till artikel i Aktiellt)
Strategi och allokering på Swedbank.se (samlingssida med rapporter)