Ett brandtal för frihandel

Premiärminister Theresa Mays tal, där hon övergripande beskrev sin Brexit-plan, var ett tal för fortsatt frihandel. Även om hon inte föreslår ett samarbete som innebär en fortsatt tillgång till EU:s inre marknad så vill hon se ett omfattande frihandelsavtal med EU. Det vill säga i viss mening så argumenterar hon för en hård Brexit. Uttalandet balanseras dock av att hon vill skapa ett tullavtal med EU och att hon är öppen för olika möjligheter av hur ett sådant avtal kan se ut. Vidare vill May få den största möjliga tillgången till den inre marknaden och hon vill se frihandel av varor och tjänster med EU. May betonade Storbritanniens traditionella vurm för handel och dess vilja att handla mer med resten av världen, utöver EU. Hon poängterade att man vill söka frihandelsavtal med tredje land och att många länder uttryckt intresse för sådana avtal med Storbritannien. Hon var framförallt glad över att USA fortfarande sätter Storbritannien högt uppe på agendan avseende nya handelsavtal – inte minst nu när Donald Trump blir ny president. Notera dock att handelsavtal med tredje land först kan undertecknas efter att Storbritannien lämnat
EU.

Läs hela snabbkommentaren:

Brexit – Intryck av Theresa Mays tal