Delindexen för orderingång och affärsvolym svarade för de största nedgångarna i december och drog ned PMI-tjänster med drygt två indexenheter vardera. Delindexet för sysselsättningen sjönk till 56,6, den lägsta nivån sedan maj 2018, vilket tyder på ett mindre utbrett nyanställningsbehov i tjänstesektorn.

Tjänsteföretagens affärsvolymplaner andas dock alltjämt optimism och indexet noterades till 67,6 (67,7 i november). Leverantörernas insatsvarupriser sjönk i december för tredje månaden i rad till 61,1 och signalerar om ett lägre pristryck.

Silf/Swedbanks nya index, en sammanvägning av inköpschefsindex för industrin och tjänstesektorn (PMI-Composite), sjönk i december till 55,1 från 59,5 i november. Decemberutfallet var den lägsta nivån sedan 2016 och stärker bilden av att svensk ekonomi tappade ytterligare fart under fjolårets sista månader och följer därmed utvecklingen med många andra europeiska länder, säger Jörgen Kennemar.

Mer information

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, december 2018

Företagande, samlingssida på swedbank.se