Nedgången i PMI-tjänster var bred. Samtliga delindex sjönk mellan augusti och september där affärsvolym och orderingång svarade för det största bidraget till den månatliga nedgången i PMI-tjänster, med sammantaget 3,8 indexenheter.

Tjänsteföretagens affärsplaner får betraktas som fortsatt expansiva med ett indextal på 60,3 i september. Men det finns risk för att tjänsteföretagens planer är för optimistiska på grund av det svagare orderläget, påpekar Jörgen Kennemar.

Silf/Swedbanks PMI-Composite index drogs ned till 48,8 i september från 53,5 i augusti. Även om totalindexet stannade kvar i tillväxtzonen under årets tredje kvartal på 51,5 var det sjunde kvartalet i rad som indexet backade och visar på fortsatt avtagande konjunktur i svenskt näringsliv.

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, september 2019 (pdf)

Företagande, samlingssida