– Att inkomsterna faller den dag man går i pension är inget nytt, men att det innebär att många yrkesgrupper kommer hamna på minus varje månad är kanske mindre känt, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Nödvändiga utgifter i förhållande till inkomst

Olika hushåll spenderar olika mycket pengar. Men utgår man från det mest nödvändiga hamnar utgifterna på omkring 6 800 kronor per månad för ett enpersonhushåll. Lägger man till hyran för en tvåa på 65 kvadrat hamnar de nödvändiga utgifterna på 12 200 kronor per månad.

– När inkomsten minskar med 30-40 procent kommer många inte få ihop sin ekonomi utan ett kompletterande sparande eller bidrag. Trots att regeringen sänker skatten för pensionärer kommer pengarna ändå inte ens att räcka till det mest nödvändiga, fortsätter Arturo Arques.

Stora yrkesgrupper kommer gå minus på sin pension

Även om inkomsten faller lika mycket i procent för de flesta blir det stor skillnad i kronor och ören. För en 35-åring som idag tjänar runt 22 000 kronor per månad faller inkomsten efter skatt med över 5 000 kronor per månad från yrkesarbetande till pensionsåldern.

Från att ha 4 800 kronor kvar att leva på varje månad när de nödvändiga utgifterna är betalda kommer hen gå 400 kronor minus varje månad som pensionär. Tjänar 35-åringen i stället runt 26 000 kronor per månad kommer pensionen precis räcka till att betala det mest nödvändiga.

Läs hela pressmeddelandet

Analysen utgår från Swedbanks beräkningar av nödvändiga levnadskostnader för olika typhushåll. Exemplet utgår från siffror för enpersonhushåll. I beräkningarna används de skattenivåer regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018. Analys över framtida pension är gjord utifrån Pensionsmyndighetens typfallsmodell och de antaganden som görs där. Utifrån ersättningsnivån har pensionen räknats om till dagens penningvärde.

Mer information

Läs mer om privatekonomi på samlingssidan Privatekonomi.