När arvs- och gåvoskatten avskaffades 2005 var ett av motiven att underlätta generations- och ägarskiften i småföretag efter att de konstaterats att många företagare närmade sig 65-årsåldern. Men många företagare fortsatte att arbeta, vilket har gjort att andelen företagare över 65 år stigit från cirka 9 procent till 14 procent på 10 år. Analysen visar att av 34 undersökta länder i Europa är det bara Portugal som har en högre andel äldre företagare än Sverige. EU-genomsnittet ligger på sex procent.

Ekonomiska motiv och arbetsglädje bakom företagarnas långa arbetsliv

Att svenska företagare väljer att arbeta långt upp i åldrarna har flera orsaker. En ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Swedbank och sparbankerna visar att 25 procent av dagens företagare räknar med att arbeta fram till minst 68 år. Motsvarande andel bland heltidsanställda är 10 procent. Många företagare fortsätter att arbeta för att de vill, men det finns också en grupp som menar att det är en ekonomisk nödvändighet.
- Att företagare upplever att deras arbete är meningsfullt och att arbetsglädjen ligger till grund för ett längre arbetsliv är positivt. Som företagare är det dock extra viktigt att se till att ha egna pensionslösningar och försäkringar på plats för att skapa större frihet i hur länge man ska fortsättas jobba, säger Johan Kreicbergs, Swedbank och sparbankernas företagarekonom.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet, rapporten och mer om företagande på samlingssidan:

Rekordmånga ägarskiften att vänta (pressmeddelande)

Rekordmånga ägarskiften att vänta (rapport)

Företagande (samlingssida)