Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) avstod vid det penningpolitiska mötet i maj, som väntat, från ytterligare räntehöjningar. BNP i första kvartalet var en besvikelse och löner och inflation fortsätter att utvecklas svagt. Men, amerikansk arbetsmarknad visar starka siffror och arbetslösheten är nu nere på 4,4 procent. Vi står fast vid ytterligare två räntehöjningar från Fed under 2017. Trots kommande räntehöjningar tror vi på en viss dollarförsvagning mot euron. Osäkerheten kring Trumps politik tynger och europeisk konjunktur har mer momentum än amerikansk.

Läs hela analysen och mer Månadens affärsöversikt:

Europa andas vårluft