God tillväxt i slutet av 2016 med ett gott momentum in i 2017

Fjärde kvartalets indikatorer pekar på en starkare kvartalstillväxt i BNP trots att decemberdata varit svajig. Ett mycket starkt avslut på 2015 gör det dock svårt att trycka upp årstakten. Vi förutser att BNP-tillväxten för fjärde kvartalet ökade med 0,9 procent på kvartalsbasis eller 3,5 procent i uppräknad årstakt. Motsvarande prognos från Riksbanken är 2,9 procent i uppräknad årstakt. Helårssiffran för 2016 bedöms hamna på 3,2 procent kalenderkorrigerat jämfört med året innan, vilket är i linje med Riksbankens prognos.

Läs hela analysen eller mer makro:

BNP högre än Riksbankens prognos

Mer makro (samlingssida)