Köpprogrammet av statsobligationer löper ut vid årsskiftet. Riksbankens innehav av nominella statsobligationer motsvarar ca 45 procent av den utestående stocken. Vi tror att köpprogrammet nu avslutas, men att återinvesteringarna av förfallande lån och kuponger fortsätter ännu ett tag.

Mer information

Läs hela analysen och mer om makro på samlingssidan:

Makrofokus - Riksbanken avslutar obligationsköpen
Mer makro (samlingssida)