Affärsvolymens delindex steg från 58,3 till 60,1 i juli. Detta gav ett positivt bidrag till tjänste-PMI på 0,5 indexenheter. Samtidigt fortsatte affärsplanerna att vara expansiva och indexet registrerades till 67,3 (d.v.s. en uppgång om 1,6
indexenheter från juni). Att inköpscheferna ser ljust på kommande sex månader rimmar väl med en stigande efterfrågan på tjänster.

Delindex för orderingång steg från 57,8 till 59,3 i juli. Även index för orderstockarna steg och dess notering var 57,9. Det är det högsta indextalet sedan januari. För sysselsättningen, vars delindex ökade från 55,4 till 56,4 i juli, var bidraget till tjänste-PMI 0,2 indexenheter.

Index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 60,2 i juli från 58,7 i juni. Ett tre månaders glidande medelvärde visade att den kortsiktiga trenden varit avtagande under de senaste två månaderna.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:
Inköpschefsindex – tjänster (samlingssida)

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (rapporten)