Delindex för leverantörernas leveranstider sjönk till 54,9 i juli från 61,7 i juni. Det hade störst effekt på PMI-tjänster då det gav ett negativt bidrag om 1,3 indexenheter. De resterande delindexen bidrog positivt till PMI-tjänster där delindex för affärsvolym steg till 60,9 i juli från 59,5 i juni, vilket bidrog med 0,3 indexenheter till PMI tjänster. Bidraget från delindex för orderingång var 0,2 indexenheter. Delindex för sysselsättning steg till 58,2 i juli och det bidrog med 0,1 indexenheter.

Delindex för orderingång noterades till 60,6 i juli och det är 0,5 indexenheter högre än utfallet i juni. Index för orderstockarna ökade till 57,7 i juli från 54,6 i juni.

Index för leverantörernas insatsvarupriser minskade till 61,7 i juli från 65,0 i juni.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (rapporten)

Inköpschefsindex – tjänster (samlingssida)