Samtliga delindexar i PMI-total uppvisade små förändringar i mars. Det största positiva bidraget kom från industrins lager och sysselsättning med 0,2 respektive 0,1 indexenheter medan orderingången drog ned totalindexet (0,2 indexenheter).

Orderstocksomdömet sjönk i mars och innebar att indexet under årets första kvartal noterade den lägsta nivån på sex år. Företagens produktionsplaner rekylerade upp i mars efter det svaga februariutfallet. Osäkerhet om konjunkturen och turbulensen kring brexit försvårar dock företagens produktionsplaner. Riktningen i produktionsplanerna de närmaste månaderna kommer därför att bli intressant att bevaka, påpekar Jörgen Kennemar.

Pristrycket från producentledet fortsätter att vara påtagligt lägre jämfört med i fjol även om indexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 51,3 i mars från 49,1 i februari.

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex för mars 2019 (pdf)

Företagande, samlingssida