- De höjda prisbasbeloppen innebär både högre bidrag och lägre skatt. En garantipensionär får sammanlagt 200 kronor mer i plånboken per månad och den som arbetar får sänkt skatt till följd av de högre prisbasbeloppen, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Effekter av höjda prisbasbelopp

De högre prisbasbeloppen 2019 får till följd att:

  • Garantipensionen höjs med mellan 160 och 180 kr per månad
  • Studiemedlen höjs med 230 kronor per fyraveckorsperiod, jämfört med höstterminen 2018*
  • Sjukpenninggrundande inkomst höjs något. För den lägsta nivån blir förändringen marginell men högsta sjukpenningnivån höjs med 17 kronor per dag, jämfört med efter 1 juli 2018**
  • Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 22 kronor per dag
  • Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs, vilket i sin tur innebär sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Med hur mycket beror på inkomst, se tabell i bilaga
  • Skiktgränserna för statlig inkomstskatt höjs, vilket innebär lägre skatt för de som har en inkomst över brytpunkten
  • Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs med 69 kronor per år

Föreslagna förändringar av basbeloppen fastställs av regeringen under hösten. Beräkningar är gjorda utifrån gällande regelverk.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och mer om privatekonomi:

Höjda prisbasbelopp ger högre bidrag och lägre skatt (pressmeddelande, PDF)

Privatekonomi (samlingssida)

 

*Bidragsdelen i studiemedlen höjs med 300 kronor per månad från höstterminen 2018.

**1 juli 2018 höjdes taket i sjukpenningen från 7,5 till 8 prisbasbelopp.