Resultatet visar att lantbrukare är mer positiva till sin nuvarande ekonomiska situation men mer negativa om vad de förväntar sig av framtiden. Det gäller inte minst de franska lantbrukarna som ser svårigheter att fortsätta driva företagen. Ett undantag är lantbrukare i Rumänien som ser mer positivt på framtiden, främst på grund av priset på vete och deras majs- och rapsproduktion. Det finns dock skillnader mellan de olika sektorerna, där utvecklingen upplevs gå sämre bland växtodlare och fläskproducenter. Mest positiva under 2017 var mjölkproducenterna. Det gäller i princip alla de undersökta länderna.

– Rapporten visar att det finns en större optimism bland svenska lantbrukare än bland deras europeiska kollegor. Det är så klart positivt men då de verkar på en global marknad är det viktigt att ta tillvara på hela Europas intressen och så långt det är möjligt jobba för att stärka det europeiska lantbruket konkurrenskraft, inte minst för konsumenternas skull som vill ha bra varor, säger Ulf Möller, skog- och lantbruksansvarig Swedbank och sparbankerna.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet, rapporten och mer om företagande:

EU-barometern: Europeiska lantbrukare oroas för sämre tider (pressmeddelande, PDF)

EU-barometern - 10 länder i jämförelse: De europeiska lantbrukarna förbereder sig på sämre tider (rapport, PDF)

Företagande (samlingssida)