Vi har förnärvarande driftsstörning gällande Plusgirobetalningar med betalningsdatum den 2 januari 2020. Problemet är nu löst.