Westra Wermlands Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via mejl på dso@wwsparbank.se eller post: Dataskyddsombud, Westra Wermlands Sparbank, Box 19, 671 21 ARVIKA.