Bästa utförande av order

Riktlinjerna som du hittar i rutan "Sparbankerna" nedan är utformade för att ge dig bästa möjliga resultat när du handlar med finansiella instrument. Banken kommer att uppdatera dessa riktlinjer minst en gång per år eller då förändringar sker.