Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Bedrägerier och säkerhet
Händelser i livet

Fond-i-fond

  • En fond-i-fond placerar mer än 10 % av sina tillgångar i andra fonder.
  • Innehåller andelar i andra fonder och bör inkludera minst 5 fonder.
  • Max 30 % placeras i specialfonder för att skapa en stabilare risknivå.
Tre kollegor på en arbetsplats framför en dator

Vad är en fond-i-fond eller fondandelsfond?

En fond-i-fond - även kallad fondandelsfond - är en fond som till betydande del investerar i andra fonder. De investerar både i traditionella placeringar som region- eller branschfonder och alternativa investeringar som hedgefonder.  Fond-i-fonder kan även investera i räntefonder.

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5-7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.

Fond-i-fond – för vem och varför?

Vem passar de?

Om du inte vill sköta dina fondplaceringar själv kan fond-i-fonder vara något för dig. Du får professionell hjälp att välja fonder. Förvaltaren letar efter andra kunniga förvaltare vars fonder går bra. Om du är intresserad av hedgefonder, men känner att de kan vara svåra att analysera själv, så kan en hedge-fond-i-fond vara ett alternativ.

Fördelar

  • Inga skattekonsekvenser vid fondbyten som görs inom ramen för fonden, vilket är fallet när du själv köper och säljer fonder.
  • En förvaltare sköter aktivt riskspridningen i portföljen.
  • Fonden investerar i andra fonder och inte i värdepapper vilket skapar en stabilare risknivå och bredare riskspridning.

Att tänka på

En nackdel är att förvaltningsavgiften brukar bli högre då det finns en avgift i fond-i-fonden, men även i de underliggande fonderna. Det blir alltså en dubbel förvaltningsavgift. Förutom att avgiften blir högre så kan det även vara svårare att bedöma om investeringen är prisvärd, på grund av den komplexa avgiftsstrukturen. 

Våra fondandelsfonder Bas, Transfer och Selection

Våra basfonder - ett bekvämt fondval

Har du svårt att välja fond? Med våra fonder Swedbank Robur Bas blir det lättare att välja. Det enda du behöver fundera över är hur länge du ska spara och om du vill ta mer eller mindre risk. Sedan sköter vi förvaltningen åt dig och anpassar fonderna efter vad som händer på marknaden.

Transfer - för pensionen

Våra pensionsfonder, även kallade generationsfonder, anpassar innehållet utifrån marknadsläget och hur långt du har kvar till din pension. Med Swedbank Robur Transfer, får du ett enkelt och bekvämt fondsparande för din pension.

Megatrender med Selection

Swedbank Robur Selection är globala blandfonder med olika risknivå.  Aktiedelens innehåll kan variera, men investeringarna sker alltid i huvudsak i teman kopplade till megatrender som kommer att få stor påverkan på vårt samhälle.

Våra blandfonder

För att hitta våra blandfonder - följ stegen:

  • Gå till vår fondlista 
  • Klicka på Typ av fond
  • Välj Blandfonder
Tips!

Mer information