Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Bedrägerier och säkerhet
Händelser i livet

Fonder med utdelning

En fond med utdelning delar ut pengar på samma sätt som en aktie. En icke-utdelande fond behåller utdelningen från bolag, som fonden investerar i, istället för att ge utdelning till fondandelsägarna.

Man med blå jeansskjorta sitter i en grå soffa och håller i en mobiltelefon

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5-7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på finns på swedbankrobur.se

Fonder med och utan utdelning – vilket passar dig bäst?

Vem passar fonder med utdelning?

Utdelande fonder riktar sig ofta mot institutioner och stiftelser även om det går att köpa dem som privatperson också. Många har en köpavgift om du köper under en viss summa och för vissa är kraven på insättning runt en miljon kronor. Om du vill spara i utdelande fonder är ett Investeringssparkonto (ISK)* det skattemässigt bästa.

Fonder utan utdelning är vanligast

De flesta fonder är icke-utdelande, så kallat ackumulerande. Om en sådan fond äger aktier som ger utdelning tillfaller utdelningen fonden. Fondens förvaltare bestämmer sedan hur utdelningen bäst används. Oftast återinvesteras pengarna i fondandelar och innehav. Fondförmögenheten ökar alltså med utdelningsbeloppet (automatisk ränta-på-ränta-effekt).

* Fonder och andra värdepapper (på ISK, fondkonto och depå) omfattas av det statliga investerarskyddet. Kontanta medel på ISK och depå omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Hur mycket delas ut i fonder med utdelning?

Utdelningen sker i procent av AUM (Assets Under Management), det vill säga tillgångar under förvaltning. Detta räknas sedan om till kronor per fondandel. Hur många procent som delas ut kan skilja sig ganska mycket från fond till fond.

Utdelning i Swedbank Roburs fonder

Här ser du vilka av Swedbanks fonder som kan komma att ge utdelning. Eventuell utdelning görs under perioden oktober till december. 

  • Corporate Bond Europe B
  • Corporate Bond Europe High Yield B
  • Global High Dividend B
  • Obligation B
  • Stiftelsefond B (betalar alltid ut 5 procent)
  • Sverige J
  • Talenten Aktiefond Mega J
  • Talenten Räntefond Mega B
  • Transition Global J

Du kan aktivt välja om du vill ha utdelningen som pengar eller återinvestera den i nya fondandelar (detta alternativ är förvalt). Det är dock inte möjligt att få utdelning i pengar om du har fonderna i ett Investeringssparkonto.

Genomförda utdelningar

Mer information