Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Boindex

Little girl in moving box with family.

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Q2: Fortsatt goda möjligheter för många att köpa bostad – men stora variationer mellan olika hushåll

Hushållens köpkraft vid köp av bostad steg något under andra kvartalet i år. Lägre räntor och lägre kostnader på hushållsel gör att de hushåll som köpte bostad under andra kvartalet 2019 lägger en något lägre andel av den disponibla inkomsten på sitt boende, jämfört med de som köpte under kvartal ett. I genomsnitt lägger nu ett svenskt hushåll som köper sin bostad 26 procent av sin disponibla inkomst på sitt boende.

- Köpkraften är generellt sett fortsatt god. De hushåll som köper en bostad behöver lägga något mindre av sina disponibla inkomster på boendet, jämfört med årets första kvartal. Men den ökade köpkraften gäller inte alla och möjligheten att köpa en bostad varierar mellan olika delar av landet och olika hushåll, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Skillnader i prisutveckling i olika delar av landet

Bostadspriserna utvecklades väldigt olika mellan kvartal ett och två 2019. Priserna på småhus steg med sju procent i Stockholm stad och i Malmö stad samtidigt som småhuspriserna sjönk med två procent i Göteborgs stad. Allra mest steg priserna på småhus och bostadsrätter i Örnsköldsvik och Falkenberg. Vissa orter fick även se sjunkande bostadspriser under kvartal två 2019. Allra mest sjönk priserna på småhus på Gotland och i Vänersborg. I Enköping, Borlänge och Sandviken sjönk priserna på bostadsrätter mest.

Fortsatt tufft för många hushåll

Lägre kostnader för räntor och hushållsel till trots är det fortfarande många hushåll som saknar den köpkraft som krävs för att kunna köpa sig en bostad. Tuffast är situationen för ensamstående med barn.

- Oavsett var i Sverige man bor är det svårt för någon som är ensamstående med två barn att köpa en lägenhet på 75 kvadratmeter. Det är en oroande utveckling – det behövs nytänk och innovation på bostadsmarknaden för att tillgodose behoven för olika livssituationer, säger Arturo Arques.

Hur ser läget ut i din region och kommun?