Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Bedrägerier och säkerhet
Händelser i livet

Arkiv - nyheter om privatekonomi

Många föräldrar vill att barnen lär sig mer om privatekonomi

Fyra av tio föräldrar uppger att de regelbundet pratar om pengar och ekonomi med sitt barn.

2020-05-25 Pressmeddelande (pdf)

Höjda riktåldrar i pensionssystemet ger tusenlappar mer i pension

Förra året fattade riksdagen beslut om att införa riktåldrar i pensionssystemet. Det innebär att pensionsåldern höjs utifrån förväntad genomsnittlig livslängd för varje årskull.

2020-05-22: Pressmeddelande (pdf)

Tre av fyra tror på lägre bostadspriser, men uppger samtidigt att det inte är något de oroar sig för

Nästan tre av fyra som äger sin bostad tror på lägre bostadspriser, men endast en av sju uppger att det är en källa till oro.

2020-05-22: Pressmeddelande (pdf)

Boindex första kvartalet 2020: Köpkraften hos bostadsköparna något försämrad – ort och typ av hushåll avgörande faktorer

Hushållens möjligheter att köpa bostad försämrades något under årets första kvartal. Generellt sett är köpkraften fortfarande god, men variationen mellan olika orter och hushåll är stor. 

2020-05-20: Pressmeddelande (pdf)
2020-05-20: Boindex första kvartalet 2020- rapport (pdf)

Tryggare privatekonomi med hjälp av bättre koll på boendekostnaderna

Bolånekunderna kan få en tryggare boendeekonomi om de breddar sitt fokus och tittar på fler kostnader än räntan. Det visar en ny analys från Swedbank och sparbankerna. Att förhandla fram en bra ränta är steg ett. Men att även hålla koll på övriga delar i den totala boendekostnaden är avgörande för en sund och hållbar privatekonomi.

2020-05-12: Pressmeddelande (pdf)

Rapport: Tryggare privatekonomi med bättre koll på privatekonomin (pdf)

Hög tid att deklarera – har du koll på avdragen?

Senast den 4 maj ska deklarationen för inkomståret 2019 lämnas till Skatteverket. I det rådande läget kan det vara svårt för en del att lämna in sin deklaration i tid, då kan man söka anstånd till den 1 juni. Mycket finns förtryckt på deklarationsblanketten men om man exempelvis kan göra reseavdrag, har sålt bostad eller värdepapper behöver man fylla i det själv. Swedbanks och sparbankernas privatekonom tipsar om vanliga avdrag och datum.

2020-04-30: Pressmeddelande (pdf)

Krisåtgärder i vårbudgeten räddar ekonomin för många utsatta hushåll

Regeringens ekonomiska vårproposition består i huvudsak av de krispaket som presenterats de senaste veckorna med anledning av Coronavirusets effekter på ekonomin. Även om krispaketen främst innehåller åtgärder som riktar sig till företag för att rädda arbetstillfällen finns det också delar som påverkar hushållens plånböcker. Det gäller främst den tillfälliga förstärkningen av arbetslöshetsförsäkringen. Swedbank och sparbankernas beräkningar visar att förstärkningen är helt nödvändig givet läget, utan den hade inkomsterna i många drabbade hushåll inte räckt till mest nödvändiga utgifterna.

2020-04-15: Pressmeddelande inklusive tabeller (pdf)

Hushållen klarar en konjunkturnedgång - men många kan få det tufft

Många hushåll är relativt väl rustade inför en lågkonjunktur. Nästan 80 procent uppger att de kan spara tio procent av lönen och 70 procent har en sparbuffert på minst två månadslöner. Men knappt 30 procent står utanför a-kassan, tio procent har ingen sparbuffert och 22 procent uppger att de skulle klara sig ekonomiskt i tre månader eller ännu kortare om de blev arbetslösa. Det visar en undersökning av Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

2020-04-01: Pressmeddelande (pdf)

Sex av tio är inte oroliga för sitt sparande

Fyra av tio uppger att deras sparkapital har minskat kraftigt eller ganska mycket i värde den senaste tiden. Trots det uppger sex av tio att de inte är oroliga för sitt sparande. Hälften uppger att man sparar långsiktigt och inte tänker ändra sitt sparande trots den oroliga omvärlden. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna |1|.

2020-03-20: Pressmeddelande inklusive tabeller (pdf)

Kvinnor har i genomsnitt 5 000 kronor lägre pension jämfört med män – så kan man påverka pensionen

Kvinnor har lägre inkomster än män och får till följd av det också lägre pensioner. Den genomsnittliga pensionen för kvinnor var 12 000 kronor per månad efter skatt år 2018. Det är 5 000 kronor mindre än den genomsnittliga pensionen för män. 

2020-03-09: Pressmeddelande (pdf)

Många bostadsrättsföreningar behöver få bättre koll på ekonomin

Hälften av landets bostadsrättsföreningar går med underskott¹, och sparar för lite till framtida reparationer och underhåll. På sikt kan det leda till stora upplåningsbehov, ökade räntekostnader och högre månadsavgifter för de boende.

2020-03-02:
Ekonomi för bostadsrättsföreningar (rapport, pdf)
Pressmeddelande (pdf)

Swedbank Boindex fjärde kvartalet 2019

Lägre bolåneräntor har kompenserat hushållen för stigande bostadspriser och hushållens köpkraft vid köp av bostad är fortfarande generellt sett god. I genomsnitt lägger hushållen 26 procent av den disponibla inkomsten på sitt boende.

2020-02-28:
Swedbank Boindex, rapport (pdf)
Pressmeddelande (pdf)

Hushållens ekonomi 2020: Mindre kvar i plånboken för många trots högre inkomster

I år ökar inkomsterna för både löntagare och pensionärer och inkomstskatten sänks jämfört med januari 2019. Men samtidigt ökar de nödvändiga levnadskostnaderna med motsvarande belopp eller mer vilket innebär mindre kvar i plånboken för många hushåll, om man räknar med inflationen. Det visar en ny analys som Swedbank och sparbankerna gjort utifrån ett antal typhushåll |1|.

2020-02-27: Pressmeddelande inklusive tabeller (pdf)

Var tredje planerar att jobba efter 65 år - så påverkas pensionen

I år går många av de som är födda år 1955 i pension. De flesta kan räkna med att få runt 60 procent av sin slutlön i pension, men genom att jobba lite längre kan man höja sin inkomst som pensionär. Och mer än var tredje över 55 år planerar just att jobba efter 65 år. Drygt åtta av tio företagare uppger också att de är positiva till att behålla anställda över 65 år. Det visar undersökningar som Sifo Kantar har genomfört på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

2020-02-24: Pressmeddelande (pdf)

Plånboksfrågorna som svenskarna har koll på – och begreppen de inte förstår

Att ha koll på ekonomiska begrepp och annat som påverkar den privatekonomiska vardagen är många gånger en förutsättning för att man ska kunna fatta genomtänkta beslut kring sin ekonomi, från pension och sparformer till samboavtal och samhällsekonomiska frågor som styrränta och penningpolitik. Fyra av tio vet inte vad ränta-på-ränta innebär och nära åtta av tio har inte koll på a-kassenivån. Här är plånboksfrågorna som svenskarna har koll på – och begreppen de inte förstår.

2020-02-10: Pressmeddelande (pdf)

Så blir du en börsvinnare - tips till placeraren

Sedan 1984 har Stockholmsbörsen stigit med nästan 13 procent i snitt per år. Men svängningarna har varit stora och statistiken visar att börsen under ett kalenderår sällan rör sig runt sin genomsnittliga avkastning – oftast går börsen mycket bättre eller mycket sämre. Med några få och väl beprövade tips kan man öka sina möjligheter till en god avkastning. Det visar en ny analys från Swedbank och sparbankerna.

2020-02-02: Pressmeddelande (pdf)

Tips inför årsskiftet – få koll på din ekonomi

Vill du göra avdrag för ”rot – och rutarbeten” för 2019? Då behöver du betala för dessa före årsskiftet. Om du vill ändra till vilken förvaltare avsättningen till din tjänstepension går, ska du även göra det innan året är slut. Och om du sålt värdepapper med både vinst och förlust under 2019 kan du kvitta dem mot varandra för att minska skatten. Det kan också vara en bra idé att utvärdera hushållets ekonomi och göra en budget för 2020.

2019-12-10: Pressmeddelande (pdf)

Var tredje över 55 år har inte börjat förbereda sin privatekonomi inför pensionen

Mer än hälften av de över 55 år oroar sig för att pensionen inte ska räcka och knappt var tredje har inte börjat förbereda sin ekonomi inför pensionen. Två av tre önskar att de hade gjort annorlunda avseende sin pension.

2019-12-16: Pressmeddelande (pdf)

Var tredje vet inte hur de ska ta ut tjänstepensionen – så här kan du tänka

Var tredje över 55 år vet inte hur de ska ta ut sin tjänstepension. Bland de som har bestämt sig är det många som tar ut hela sin tjänstepension under några få år i stället för resten av l

2020-01-20: Pressmeddelande (pdf)

Varannan har dåligt samvete över privatekonomin

De flesta har koll på sin ekonomi, men trots det uppger ändå varannan svensk att de har dåligt samvete eller känner oro för sin privatekonomi. Mest bekymrade för ekonomin är 25-34-åringarna och det är pension och sparande som oroar mest, men också att de gör av med för mycket pengar på till exempel nöjen och prylar.

2019-12-05: Pressmeddelande (pdf) 

Köpa hus – mer än bara priset

Att köpa hus handlar ofta mest om hur mycket det kostar, men det finns också andra saker som påverkar hushållets ekonomi vid husköp.

2019-12-10: Pressmeddelande (pdf)

Swedbank Boindex tredje kvartalet 2019

Hushållens köpkraft vid köp av bostad är fortsatt god och möjligheten att köpa småhus på mindre orter har ökat. Men precis som för bostadsmarknaden som helhet varierar priserna mellan olika orter.

2010-11-29: Ökade möjligheter att köpa småhus i mindre städer - men priserna varierar (pressmeddelande, pdf)
Swedbank Boindex (rapport, pdf)

Två av tre skulle spara mer till sin pension om det var subventionerat

Vi lever allt längre och till följd av det blir pensionerna lägre. Ett eget sparande kan därför spela stor roll för vilken ekonomi man får som pensionär. Sex av tio sparar privat till sin pension, men två tredjedelar uppger att de skulle spara mer om det var subventionerat.

12 november 2019: Subventionerad pension skulle få fler att spara (pdf)

Fyra av tio förbereder sin ekonomi för eventuell lågkonjunktur

Efter en period av väldigt låga räntor och börsoro finns det nu flera tecken på att svensk ekonomi bromsar in och att vi går mot en period med lägre tillväxt. Fyra av tio uppger att de förbereder sig på en eventuell kommande lågkonjunktur, samtidigt som två av tio uppger att de inte förbereder sig för att de inte vet vad de borde göra. Det visar en ny undersökning som Sifo Kantar har genomfört på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

30 oktober 2019: Fyra av tio förbereder sin ekonomi för eventuell lågkonjunktur (pdf)

Fyra av tio skulle helst spara själva för att höja pensionen, men många betalar hellre mer i skatt

Det finns olika sätt att höja pensionerna – spara själv, jobba längre eller höja avsättningen via skatten. I en ny undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna uppger 43 procent att de helst skulle spara själva för att höja sin pension med 1 000 kronor per månad. 27 procent skulle hellre betala mer i skatt varje månad under arbetslivet, endast 15 procent skulle välja att jobba ett eller två år längre för att höja pensionen.

14 oktober 2019: Fyra av tio prioriterar att spara för högre pension (pdf)

Suget efter mer kunskap om privatekonomi stort hos unga – skolans roll viktig

Knappt sex av tio av de mellan 18 och 24 år har lärt sig om privatekonomi från sina föräldrar, hälften söker information själv och var tredje har lärt sig i skolan. 70 procent tycker att man ska lära sig mer om privatekonomi i skolan.

9 oktober 2019: Stor sug efter privatekonomi hos unga (pdf)

Mer i plånboken för pensionärer och höginkomsttagare nästa år

Igår överlämnade regeringen sin budget till Riksdagen. Den innehåller slopad värnskatt, som innebär sänkt skatt för höginkomsttagare. Men också sänkt skatt för pensionärer och höjt grundskydd för de med lägst pension. Det visar Swedbank och sparbankernas analys av Budgetpropositionen för 2020.

19 september 2019: Mer i plånboken för pensionärer och höginkomsttagare nästa år (pdf)

Höjt grundskydd minskar skillnaden i pension mellan de som jobbat och inte

Nästa år höjs grundskyddet i pensionssystemet. Det innebär till exempel att bostadstillägget för pensionärer blir högre. Dessutom föreslås garantipensionen höjas utöver den årliga uppräkningen. Till följd av det minskar skillnaden i disponibel inkomst mellan en individ som har arbetat och en individ som inte har det. Det visar beräkningar från Swedbank.

13 september 2019: Höjt grundskydd minskar skillnaden i pension mellan de som jobbat och inte (pdf)

Swedbank Boindex: Fortsatt goda möjligheter för många att köpa bostad – men stora variationer mellan olika hushåll

Hushållens köpkraft vid köp av bostad är generellt sett fortsatt god. Ett hushåll som under andra kvartalet köpte en bostad lägger i genomsnitt 26 procent av sin disponibla inkomst på boendet. Men den ökade köpkraften gäller inte alla. Det varierar mellan olika hushåll och olika delar av landet och vissa grupper har det fortsatt tufft att komma in på bostadsmarknaden.

12 september 2019: Swedbank Boindex (pressmeddelande, pdf)

Många kvinnor behöver säkra privatekonomin

Var tredje kvinna uppger att hon skulle ha svårt att klara sin ekonomi eller att hon inte vet hur ekonomin skulle påverkas om deras partner skulle gå bort eller om de skulle separera. Lika stor andel av kvinnorna uppger att de inte skulle ha råd eller är tveksam till att kunna bo kvar i sitt nuvarande boende om partnern skulle gå bort.

22 augusti 2019: Många kvinnor behöver säkra privatekonomin (pdf)

Höjt prisbasbelopp ger högre bidrag och lägre skatt 2020

Nästa år höjs prisbasbeloppet med 800 kronor till 47 300 kronor. Det påverkar olika bidragsnivåer, till exempel får garantipensionärer och studerande någon eller några hundralappar mer varje månad. Grundavdrag och jobbskatteavdrag påverkas också vilket innebär sänkt inkomstskatt för både pensionärer och förvärvsarbetande. Höjd skiktgräns innebär ytterligare skattesänkning för de med högre inkomst.

20 augusti 2019: Höjt prisbasbelopp ger högre bidrag och lägre skatt 2020 (pdf)

Belåningsgradens betydelse för boendeekonomin

Att köpa en bostad är för de flesta hushåll den största och viktigaste affären i livet. Kunskap om vad som påverkar boendekostnaderna vid ägt boende är viktigt för att säkerställa att man har en långsiktigt hållbar ekonomi. Det pratas ofta om amorteringen och räntans betydelse, men sällan om belåningsgraden. En hög belåningsgrad ökar inte bara räntekänsligheten, utan också den ekonomiska risken.

19 augusti 2019: Belåningsgradens betydelse för boendeekonomin (pdf)
Rapport: Belåningsgradens betydelse vid köp av bostad (pdf)

Så påverkas pensionen om du slutar jobba innan du fyllt 65 år

Att sluta arbeta tidigare eller gå ner i arbetstid är något som lockar många de sista åren innan pension. Men för många är det inte ett alternativ om pensionen ska räcka till att leva på, och för de som kan sluta arbeta tidigare eller gå ner i arbetstid är det svårt att överblicka hur pensionsinkomsten skulle påverkas.

7 juni 2019: Så påverkas pensionen om du slutar jobba innan du fyllt 65 år (pdf)

Swedbank Boindex första kvartalet 2019: Hushållens köpkraft för bostadsköp sjönk något

Under första kvartalet 2019 steg både bopriserna och bolåneräntorna i Sverige marginellt. Köpkraften är fortfarande god för många – men det finns variationer mellan olika delar av landet och mellan olika typer av hushåll. Tuffast är det för ensamstående med barn.

5 juni 2019: Swedbank Boindex första kvartalet 2019 (pdf)

Vinster från bostadsförsäljning överstiger ofta den totala boendekostnaden

Den senaste tioårsperioden har många kunnat sälja sin bostad med en vinst som överstiger den totala boendekostnaden man haft under perioden man bott där. Det gäller framförallt bostadsrättsinnehavarna som fått se sina bostadsrätter stiga i värde med nästan 120 procent.

31 maj 2019: Vinster från bostadsförsäljning överstiger ofta den totala boendekostnaden (pdf)

Unga vuxna vill spara i aktier – men bristande kunskap gör att många avstår

65 procent av de mellan 18-24 år är intresserade av att spara i aktier, men bara 23 procent gör det. De flesta som är intresserade men avstår anser att de inte har den kunskap som krävs.

24 maj 2019: Unga vuxna vill spara i aktier – men bristande kunskap gör att många avstår (pdf)

Gemensamt sparande inte självklart i hushållens ekonomi

Nästan alla som lever tillsammans med någon uppger att de har en helt eller delvis gemensam ekonomi. Löpande utgifter är oftast en självklar del, men ekonomin är inte lika gemensam när det kommer till sparande och särskilt inte sparande till pension. Färre än var femte ser pensionssparande som en del av den gemensamma ekonomin.

22 maj 2019: Gemensamt sparande inte självklart i hushållens ekonomi (pdf)

Unga är duktiga sparare och många vill lära sig mer om privatekonomi

Kunskap i privatekonomi skapar bättre förutsättningar i de flesta ungas liv. Men var tredje mellan 18 och 25 år upplever att de inte har tillräcklig kunskap i privatekonomi och mer än hälften skulle vilja lära sig mer.

20 maj 2019: Unga är duktiga sparare (pdf)
Rapport: Pengar och livet (pdf)

Stresstesta ekonomin inför pensionen – få mer att leva på varje månad

Genom att stresstesta sin ekonomi och anpassa sina utgifter till en lägre inkomst kan man förbättra sin ekonomi som pensionär. Om man kan spara extra eller amortera mer på lånen de sista tio åren i arbete kan man få 500-700 kronor mer att leva på varje månad.

13 maj 2019: Stresstesta ekonomin inför pensionen – få mer att leva på varje månad (pdf)

En tredjedel av de unga vill flytta men har inte råd

Sex av tio unga är oroliga för sitt framtida boende och en av tre uppger att de skulle vilja men inte kan flytta på grund av att de inte hittar en bostad som fungerar med deras ekonomi.

8 maj 2019: En tredjedel av de unga vill flytta men har inte råd (pdf)

Så påverkar politiken hushållens plånböcker

För två veckor sedan lämnade regeringen sin vårbudget till riksdagen. Politiska beslut påverkar hushållens ekonomi och hur mycket det blir kvar i plånboken. De flesta hushålls inkomster har ökat över tid, men till följd av politiska beslut har de disponibla inkomsterna ökat än mer.

29 april 2019: Så påverkar politiken hushållens plånböcker

Ha koll på avdragen när det är dags att deklarera

Senast den 2 maj ska deklarationen för inkomståret 2018 lämnas in till Skatteverket. Mycket finns förtryckt på deklarationen men reseavdrag, försäljning av bostad eller värdepapper är exempel på sådant som man själv behöver fylla i. Har man koll på avdragen kan det finnas tusenlappar att tjäna.

15 april 2019: Ha koll på avdragen när det är dags att deklarera (pdf)

Tips inför deklarationen

Har du sålt din bostad? Anlitat en hantverkare eller gjort kapitalvinster/förluster. Få tips på vad du bör tänka på när du ska deklarera och ta del av viktiga datum för din deklaration!

Deklarationstips 2019

Tre av fyra positiva till premiepensionen – men många tycker det är svårt att veta hur de ska placera den

Tre av fyra tycker det är bra att man själv kan välja hur ens premiepension placeras. Men fler än fyra av tio tycker det är svårt att veta hur de ska placera den. Det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

13 mars 2019: Tre av fyra positiva till premiepensionen (pdf)

Fyra av tio kvinnor oroliga för pensionen, många tror att de får svårt att klara sig

Kvinnor är mer oroliga än män för sin ekonomi som pensionär och var tredje kvinna tror att de kommer ha svårt att klara sig, eller inte klara sig alls, på sin pension. Att förlänga arbetslivet några år kan höja pensionen avsevärt, men bara tre av tio kvinnor planerar att jobba efter 65 år.

6 mars 2019: 4 av 10 kvinnor oroliga för pensionen (pdf)

Två av tre skulle pensionsspara mer om det var subventionerat

Bara drygt hälften sparar till sin pension. Främsta anledningen att inte spara är att man vill unna sig annat. Två av tre skulle spara mer till sin pension om det var subventionerat.

18 februari 2019: Två av tre skulle pensionsspara mer om det var subventionerat (pdf)

Swedbank Boindex för fjärde kvartalet 2018 visar att hushållen har goda marginaler i sin boendeekonomi

Swedbanks sammanvägda Boindex landade på 116 både kvartal tre och kvartal fyra 2018. Boindex för småhus var också oförändrat jämfört med tidigare kvartal på 115, medan indexet för bostadsrätter steg något, från 117 det tredje kvartalet till 118 kvartal fyra. Det innebär att bostadsrättsköparna lägger en något mindre andel av sin inkomst på boendet idag jämfört med föregående kvartal.

14 februari 2019: Swedbank Boindex, pressmeddelande (pdf)
Swedbank Boindex, rapport (pdf)

Nära sju av tio barn har köpt något som de sedan ångrat

Hälften av alla barn och unga köper ibland eller ofta saker utan att tänka på vad de kostar, och nästan sju av tio uppger att de har köpt saker som de sedan ångrat att de lagt pengar på.

13 februari 2019: Nära sju av tio barn har ångrat ett köp (pdf)

Sex av tio över 56 år behöver högre pension än de kan förvänta sig – jobba längre är en lösning

Knappt sex av tio över 56 år uppger att de skulle behöva en pension på minst 17 500 kronor efter skatt per månad för att klara sig ekonomiskt. Det är betydligt mer än den genomsnittliga pensionen efter skatt är idag. Ett sätt att höja pensionen är att arbeta lite längre, var tredje över 56 år kan tänka sig att göra det för att höja pensionen med 1 000 kronor per månad.

8 februari 2019: 6 av 10 över 56 år behöver högre pension än de kan förvänta sig (pdf)

Sju av tio saknar tillräcklig kunskap om pensionssystemet

Många saknar kunskap om både pensionssystemet och den egna pensionen. Sju av tio uppger att de har liten eller ingen kunskap alls om pensionssystemet och hur det fungerar, och bara drygt hälften tar del av vad de själva beräknas få i pension.

5 februari 2019: 7 av 10 saknar tillräcklig kunskap om pensionssystemet (pdf)

Fyra av tio bostadsrättsköpare tar inte hänsyn till föreningens ekonomi

Fler än fyra av tio bostadsrättsköpare tar inte hänsyn till bostadsrättsföreningens ekonomi innan de bestämmer sig för att köpa sin bostad. Men utan koll på bostadsrättsföreningens ekonomi är det svårt att bedöma vilket pris som är rimligt att betala för bostaden.

22 januari 2019: 4 av 10 bostadsrättsköpare tar inte hänsyn till föreningens ekonomi (pdf)