Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Bedrägerier och säkerhet
Händelser i livet

Börsintroduktion och trendanalys

Van aktieplacerare? I Aktieskolans tredje del får du en fördjupning kring hur du kan minimera riskerna i ditt aktiesparande för att bygga en optimal aktieportfölj. Vi ger dig även verktyg som hjälper dig förutse en akties förväntade kursutveckling baserat på historik. Läs mer om vad som gäller vid börsintroduktion, teknisk analys av aktier med mera.

Aktieskolan del 3 – tjäna pengar på aktier

Teknisk analys aktier

De vanligaste formerna av teknisk analys görs med hjälp av så kallade linjegrafer, stapelgrafer och candlestickgrafer. En linjegraf skapas genom att sammanbinda en akties stängningskurs med regelbundna tidsintervall och syftar till att presentera en akties kursutveckling över en längre tid. Tidsintervallet kan variera från sekunder till dagar beroende på vilken tidshorisont man väljer att visa i diagrammet. I en candlestick- och stapelgraf erhålls mer information än vad som ges i en linjegraf, exempelvis registreras även öppnings-, högsta-, lägsta- och stängningskurs i det givna tidsintervallet. Med hjälp av teknisk analys kan även en akties trendlinje fastställas, dvs. om aktiens huvudsakliga kursutveckling är stigande eller sjunkande.

Börsintroduktion

För aktiebolag som ännu inte är noterade på börsen kan de välja att genomföra en så kallad börsintroduktion, det vill säga notera sina aktier på börsen. Det kallas även börsnotering eller Initial Public Offering (IPO) på engelska.

Skälen till varför ett företag väljer att göra en börsnotering varierar. Det kan till exempel bero på att företaget behöver kapital för att växa, att grundarna vill dra sig ur företaget eller en ägarspridning av aktierna När ett bolag noterar aktier på börsen brukar man göra det genom en nyemission av aktier eller genom försäljning av aktier från befintliga aktieägare. I samband med en börsintroduktion brukar investerare erbjudas att köpa/teckna aktier i bolaget.

Stop loss

Ett sätt att begränsa riskerna i sitt aktiesparande är att använda sig av funktionen stop loss. Stop loss innebär att dina aktier per automatik kommer att säljas om aktiekursen når en viss på nivå som du på förhand har bestämt.

Börsintroduktion, trendanalys mm – frågor och svar

Aktietips och mer information

Prospekts

Hitta olika typer av bolagshändelser som Swedbank är med och arrangerar.