Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Bedrägerier och säkerhet
Händelser i livet

Aktuella räntor på konton – privatkunder

Räntan som anges för våra konton visar den för närvarande aktuella årsräntan.

Fasträntekonto

Pris

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

 

Läs mer om Fasträntekonto och se våra aktuella räntor

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 1,75 %
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Konton

Pris

Fasträntekonto

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

 

Läs mer om Fasträntekonto och se våra aktuella räntor

Ekenkonto

Ränta f.n 0,30 %

Lönekonto för kunder med Ekenpaket.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Privatkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,30 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,30 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.
 

Sparkonton för skogsägare

Räntan är för närvarande 3,45 % på Skogskonto

Skogslikvidkonto

Räntan är för närvarande 3,45 % på Skogslikvidkonto.

e-sparkonto

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 2,10 %

Kapitalkonto

Behållning överstigande 250 000 kr 2,75 %
Behållning 100 000 kr - 249 999 kr 2,00 %
Behållning upp till 99 999 kr 1,10 %
Fria uttag

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 1,75 %
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Sparbankskonto privat

Ränta f.n 3,65 %

Ett fritt uttag per år, därefter 2,00 % i uttagsavgift.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Säljarkonto

Ränta f.n 4,55 %

För placering av likvid från bostadsförsäljning under max 30 dagar.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.