Här finns information för dig som hanterar ett arvskifte för en privatperson som är kund i Westra Wermlands Sparbank.

För att det ska vara tryggt och enkelt för dig och gå så snabbt som möjligt hanteras alla arvskiften av en specialistgrupp hos oss. Du skickar bara in de handlingar som beskrivs under respektive "scenario" nedan till vår adress:

Westra Wermlands Sparbank
Administration/Ekonomi
Box 19
671 21 ARVIKA