Om du är den som stod närmast den avlidne har du laglig rätt att till exempel ta hand om egendom och sköta de första praktiska sakerna.

Du är skyldig att på en gång kontakta de övriga delägarna i dödsboet och berätta om dödsfallet. Därefter tas ansvaret över av någon som ni alla i dödsboet är överens om kan sköta detta.

Om du tar hjälp av oss kan vi hjälpa dig att sköta kontakter med myndigheter, arbetsgivare etc.