Swedbank i Almedalen

Lösningar för ett ekonomiskt hållbart samhälle

Hur påverkar geopolitiken, klimatet och teknikutvecklingen de ekonomiska förutsättningarna för människor och företag? Kom och utforska plånboksfrågor, makroekonomi och samhällsutveckling med oss!

Välkommen till Volters gränd 8 i Visby.

Almedalen

Vårt program:

Onsdag 26 juni

Ungas finansiella hälsa: Trygga livsval eller trendande livsstilsideal?

Tid: 09.00 – 09.45

Vad präglar den unga generationens syn på ekonomi och livsval? Hur tar vi vara på deras intresse för privatekonomi? Hur påverkar de nya livsstilsidealen? Och vems ansvar är det att lära ut hur man bygger en hållbar privatekonomi?

I samarbete med Swedbanks ägarstiftelser.

Hänger småföretagen med när ekonomin vänder upp?

Tid: 10.00 – 10.45

Det kommer positiva signaler om Sveriges ekonomi – men för småföretagen ser vändningen ut att dröja. Hur påverkar det hållbarhetsarbetet och småföretagarnas egen finansiella hälsa – och när ljusnar det även för småföretagen?

I samarbete med Företagarna och Sparbankerna.

Skogen: En svensk basnäring i förändring

Tid: 12.30 – 13.15

EU-regler och klimatomställningen påverkar den svenska skogsnäringen i grunden. Vad är rätt väg framåt – för politiken och skogsbrukarna?

I samarbete med Ludvig & Co och Sparbankerna.

Uppdrag bostad – hur ska det gå?

Tid: 14.00 – 14.45

Den svenska ekonomin hänger på att det finns och byggs bostäder. Alla är överens om att det inte sker tillräckligt. Vad behöver göras?

I samarbete med Sparbankerna.

Börs, bostad och budget – hinder & möjligheter i privatekonomin

Tid: 15.00-15.45

Fallgropar och möjligheter på börsen, bostadsmarknaden och i vardagsekonomin enligt några av landets vassaste privatekonomer. Rapp, rolig och upplysande debatt om hur man kan spara, tänka och göra med sina pengar. 

I samarbete med Sparbankerna.

Torsdag 27 juni

Kvinnors finansiella hälsa – nyckeln till ett tryggt och självständigt liv?

Tid: 09.00 – 09.45

Kvinnor har sämre finansiell hälsa än män – och sämre möjligheter att skapa sig ett fritt och tryggt liv. Hur kan fler kvinnor få större ekonomisk egenmakt? Vilken roll har arbetslivet och vad behöver förändras – hos individer, beslutsfattare och på arbetsplatser?

Watt's next: Hur lyckas med den gröna energiomställningen?

Tid: 10.00 – 10:45

Den gröna energiomställningen är avgörande för att stabilisera klimatutvecklingen – och i förlängningen en förutsättning för hållbara och konkurrenskraftiga samhällen. Vilka utmaningar står samhället inför? Och hur kan vi ställa om?

I samarbete med Sparbankerna.

Hållbara banklån och obligationer - hur bidrar dessa till klimatomställningen?

Tid: 12.15 – 13.30

För att nå klimatmålen behöver mängder av olika typer av investeringar finansiering. De hållbara banklånen och obligationerna ställer nya krav men ger också nya möjligheter för samhälle och näringsliv. Vilken väg är mest effektiv framåt?

Finansiell hälsa – en kraft som kan bryta utanförskap?

Tid: 14.00 – 14:45

Vilken roll spelar ekonomin i våra liv och för vår hälsa, vilken betydelse har ekonomin för att etablera sig i samhället och kan utbildning & upplysning om privatekonomi spela roll för integrationen?

I samarbete med Kompis Sverige.

Vårt ekonomiska läge: Vad behövs för fortsatt tillväxt?

Tid: 15.30 – 17.00

Svensk ekonomi präglas av sviterna från en seglivad inflation med höga räntor och en fortsatt svag krona – i en omvärld dominerad av geopolitisk osäkerhet. Vilka insatser krävs för fortsatt tillväxt? Hur ser förutsättningarna ut för svensk industri framåt? Vilken roll spelar AI och hur ska energibehovet lösas? 

Fredag 28 juni

Hearing med Riksbanken: Hägrar ekonomisk morgonluft?

Tid: 11.30 – 12.15

Den snabbaste räntehöjningscykeln någonsin ligger bakom oss. Ekonomisk morgonluft hägrar – men en osäker omvärld utmanar. Hur håller vi en låg och stabil inflation, vad händer med kronan och vad är en normal styrränta i framtiden? Riksbankens Aino Bunge i samtal med Swedbanks vd Jens Henriksson och chefekonom Mattias Persson. 

Möt våra experter

Flera av våra experter är på plats och deltar förutom i våra egna seminarier även i andra sammanhang under Almedalsveckan. 

Arturo Arques, privatekonom. Diskuterar gärna bostadsfrågor, hushållsekonomi, sparande och andra plånboksfrågor.

Karin Beltzér, chef ränteförvaltningen Swedbank Robur. Diskuterar räntemarknaden, gröna obligationer och den gröna energiomställningen.

Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef. Lyfter potentialen med ett grönare samhälle, den viktiga roll banker kan och bör spela i omställningen - och hur det gynnar kunderna.

Pia Gisgård, chef för hållbarhet och ägarstyrning Swedbank Robur. Lyfter frågor om jämställdhet på styrelse- och ledningsnivå och samarbete som en viktig nyckelfaktor för att nå klimatmålen.

Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom. Lyfter vikten av finansiell hälsa och diskuterar hur man kan uppnå en mer jämställd ekonomi. Pratar också gärna om pensioner, och vilka alternativ som finns för att höja dem. 

Maria Janson, Head of Institutional Banking, Företag & Institutioner. Lyfter behovet av fler kvinnor på framträdande positioner i finansbranschen och vilka förutsättningar som behövs för att nå dit.

Liza Jonson, vd Swedbank Robur. Lyfter behovet av att driva kapital i en mer hållbar riktning och vilka utmaningar och möjligheter som finns framåt.

Jörgen Kennemar, företagarekonom. Diskuterar företagens möjligheter och utmaningar med utgångspunkt i konjunktur och marknadsläge.

Petra Klein, koncernsäkerhetschef. Diskuterar cybersäkerhet och vikten av samarbete för ett tryggt och säkert digitalt samhälle.

Olof Manner, senior advisor. Makroekonomisk översikt med nedslag i verkligheten. Pratar bland annat om recession, inflation, hushållskris och finansiell oro – men också om de lättnader som skymtar vid horisonten.

Mattias Persson, chefekonom.

Erik Sjölund, chef skog och lantbruk. Diskuterar utmaningar och möjligheter för landets skogs- och lantbrukare.