Hoppa till textinnehållet

Trygga din pension som företagare

Företagare behöver ta eget ansvar för sin pension. Men många företagare vet inte hur pensionssystemet fungerar. Genom att bättre sätta sig in i hur pensionen fungerar, kan du få bättre marginaler som pensionär.

Som företagare behöver du känna till hur pensionssystemet fungerar och ta ett betydligt större ansvar för din framtida pension än vad anställda behöver göra. Pensionsinkomster kommer i första hand från den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Den allmänna pensionen baseras på den lön du som företagare tagit ut under ditt yrkesliv och för att få tjänstepension måste du själv sätta av till den.

Många företagare väljer att hålla ned sitt löneuttag och istället väljer att ta ut utdelning från företaget. Det slår direkt mot den allmänna pensionen. Många fler företagare skulle också behöva göra pensionsavsättningar i nivå med vad anställda får genom sin tjänstepension.

Ett högre löneuttag ger högre statlig pension upp till taknivån på cirka 43 300 kronor i månaden (2019). De flesta anställda får utöver det avsättningar till tjänstepension via sina arbetsgivare. Dessa uppgår till cirka 4,5 procent av lönen på lönesummor upp till cirka 40 000 kronor i månaden. För löneinkomster över denna nivå är avsättningarna 30 procent. Detta kan vara ett riktmärke för företagare hur mycket man själv bör sätta av till pensionen.

Tänk så här kring pensionen

  1. Ta reda på vilka pensionsinkomster som du förväntas få, till exempel genom minpension.se

  2. Fundera på vilken inkomst du vill ha som pensionär. Pensionen är inte något som bara löser sig. Tänk igenom vilka förväntningar du har på pensionärslivet och lägg upp en plan för att nå dem.

     

  3. Ta ut en skälig lön. En högre lön ger högre allmän pension upp till lönetaket på 43 300 kronor. Även sjuk- och arbetslöshetsersättning baseras på löneuttaget.

  4. Börja spara så tidigt som möjligt till din pension. Även mindre månatliga avsättningar kan få stor betydelse på sikt.

    • Många företagare räknar med att kunna sälja företaget när de pensioneras och anser därför att de inte behöver spara. Men att veta vad företaget har för värde i framtiden är omöjligt. Komplettera med ett sparande som är avsett för din framtida pension.

Titta Fråga Swedbank

Hur ser jag till att jag har rätt juridiska avtal och dokument på plats? Och hur kan jag skapa en tryggare pensionsekonomi för mig själv som företagare och för mina anställda och min familj?