Meny

Samhällsengagemang

Vårt samhällsengagemang började redan år 1856 och vi har en lång tradition av att sprida kunskap om pengar och sparande. Varje dag ser vi våra kunder i ögonen och engagerar oss i samhällsutvecklingen i västra Värmland. Det känns både självklart och inspirerande. Vi är en bank som du kan lita på och som anstränger sig lite extra för ditt bästa. Varje år låter vi en del av vinsten gå tillbaka till olika projekt och verksamheter som är till glädje för människorna här.

På bilden syns Sara och Sara som är ute i skolor och pratar om ekonomi.

Ung Ekonomi

Vi utbildar barn och unga i privatekonomi i grundskolorna och på gymnasiet i Arvika, Eda och Årjängs kommuner. Vi har en fin tradition att bjuda in årskurs 4 på studiebesök varje år.

Skolprojektet Lika Olika

Banken satsar 1,5 miljon kronor för att öka välmåendet bland skolelever i Arvika-, Eda- och Årjängs kommun. Det gör vi genom ett projekt tillsammans med utbildningsföretaget Lika Olika som jobbar med eleverna i årskurs 7 kring bl a tolerans, respekt, empati och civilkurage. 

Utbildning i digitala tjänster

Med utbildning och guidning vill vi bidra till att fler får koll på våra digitala tjänster. Vi går igenom säkerhet på nätet och visar hur exempelvis BankID och Swish fungerar.

Tre personer kramar varandra och ler mot kameran - en äldre herre och en dam samt en yngre kvinna

Sponsring

Vi har en lång tradition av att vara sponsor till det svenska föreningslivet. Vår fokus är främst samarbeten med organisationer som jobbar med barn och ungdomar. Om ni söker sponsorer är ni välkomna att kontakta ett av våra bankkontor.

Städa västra Värmland

Tillsammans med idrottens miljöorganisation Städa Sverige, lokala idrottsföreningar och det lokala näringslivet gör vi en insats för miljön i vårt verksamhetsområde genom projektet Städa västra Värmland.

Ung Företagsamhet

Varje år väljer många elever på gymnasiet att testa på livet som egenföretagare. De får under året gå från idé till slutgiltig produkt, lära sig samarbete, hitta sin roll i företaget och knyta nya kontakter. Därför har vi sedan många år ett samarbte med Ung Företagsamhet Värmland. Här föds framtidens entrepenörer!

En mamma står bredvid sin son med ett veckopengsavtal

Veckopengens dag

Vi vet att barn som får en egen peng att hushålla med lättare lär sig om ekonomi inför sitt vuxna liv. Som en påminnare om hur viktigt det är att lära barn om pengar vill vi införa Veckopengens dag.

Tidningen Lyckoslanten

Lyckoslanten och Spara & Slösa har i många år inspirerat barn till ekonomiskt hållbart tänkande med frågor som: Vad är privatekonomi? Hur når jag mina drömmar? Vad vill jag förändra i mitt liv - och i samhället?

Tidningen ges ut fyra gånger per år och skickas gratis till landets skolor, årskurs 4-6.

Spara och slösa