Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Trimma verksamheten inför året som kommer

Det här året har varit tufft för många lantbrukare. Och det finns risk att nästa blir en ännu större utmaning.
– För att göra det mesta möjliga av din verksamhet behöver du lägga kraften och resurserna på rätt saker – de som driver resultatet, säger David Kästel, lantbruksspecialist på Swedbank.

A farmer couple by their tractor

Prognoserna för första halvåret 2024 talar om en vikande konjunktur, fortsatt höga räntor och en svag kronkurs. Mot den bakgrunden är det inte förvånande att många lantbrukare tror att lönsamhets- och likviditetsproblemen kommer hålla i sig på det nya året.
– Med fortsatt låga produktpriser och höga kostnader kan nästa år bli en svår ekvation att få ihop. Därför gäller det att få ner kostnaderna, optimera produktionen och minska riskerna i verksamheten, säger David Kästel.

Varifrån kommer lönsamheten?

Ett viktigt första steg, menar David Kästel, är att identifiera vad som skapar resultatet i verksamheten och vilka risker som är förknippade med det.
– I de flesta lantbruksföretag är det tre eller fyra intäkts- och kostnadsposter som avgör lönsamheten. Det är dem du ska identifiera och jobba vidare med. Börja med kostnaderna. De är oftast lättast att påverka. Och ta hjälp! Gå igenom balans- och resultaträkningen med din redovisningskonsult och bolla gärna era tankar med våra lantbruksrådgivare. Vi kan hjälpa dig att analysera läget, identifiera riskerna och hitta lösningar, säger han.

Det kan till exempel handla om att få ner riskerna i produktionen.

– Diskutera riskerna med dina produktionsrådgivare och anpassa dem efter dina ekonomiska förutsättningar. Har du en väl genomtänkt växtföljd, kan du både minska förekomsten av ogräs och växtskadegörare och underlätta tajmningen när det gäller insatser och skörd, säger han.

Är du rätt finansierad?

Det är också viktigt att ha koll på de finansiella risker som kan påverka stabiliteten i företaget.

– Gå igenom balansräkningen med din rådgivare på banken. Är du rätt finansierad? Hur ser fördelningen ut mellan långa och korta krediter och mellan rörliga och bundna lån? Eftersom den svenska kronan är historiskt låg i förhållande till euron, kan det också vara bra att ta en diskussion om att valutasäkra EU-stödet och eventuellt prissäkra en del av den kommande skörden, säger David Kästel.

Gör en prognos – och uppdatera den

När du har en plan för hur du ska få ner kostnaderna, säkra intäkterna och minska riskerna i verksamheten är det dags att göra en prognos för utfallet 2024.
– Prognoser och budgetar är bra, men det är ingen större idé att göra dem om man inte uppdaterar dem efterhand som verkligheten kommer i kapp teorin. Gör uppföljningen av dina prognoser och budgetar till en rutin, lika självklar som momsdeklarationen, säger han.

Vill du ha hjälp att trimma din verksamhet?

Hör av dig till våra skogs- och lantbruksspecialister

David Kästel står framför träd och ett fält
David Kästel, lantbruksspecialist på Swedbank

Skogs- och lantbruksbarometrar

Läs det senaste inom skog och lantbruk i våra rapporter.

Andra läser också om

  • Ett buffertsparande – företagets krockkudde

    Coronapandemin har visat på sårbarheten för många företagare med kraftigt minskad omsättning. För många handlar nuläget om att klara vardagen. De företagare som trots pandemin har utrymme i sin kassa att bygga upp en sparbuffert gör klokt i att göra så, då osäkerheten kopplad till pandemin kommer fortsätta att påverka företag och hushåll.

    Ett buffertsparande – företagets krockkudde
  • Så kan du finansiera företaget och dina investeringar

    Här går vi igenom hur banken kan hjälpa ditt företag med rätt finansiering, och tittar närmare på alternativen för finansiering av företag som finns för just nu. Frida S Söderlind, som är ansvarig för företagserbjudande på Swedbank delar med sig av sina tips.

    Tips på olika sätt att finansiera ditt företag