Ingen annan aktör har det här perspektivet. Vi som är en fristående sparbank vill att ditt företag utvecklas långsiktigt och lönsamt. Samtidigt vill vi att ditt ägande ska vara fördelaktigt för dig. Det beror på att hela bygden gynnas av att företag går bra och människor mår bra. Det är också vårt verksamhetsområde och vår marknad.

Läs mer i vår broschyr (pdf)

Vill du ha mera information är du välkommen att kontakta din företagsrådgivare.