Tillsammans letar vi upp nycklarna för ditt bolags unika tillväxtmotor. Läs mer på Navigator Scale Ups webb

Tillväxt

En Navigator är fyra, för ditt bolag matchade tillväxtkompetenser - navigatorcoacher. Med dem har du sju möten, á två timmar, ett i kvartalet. Hela konceptet är utformat utifrån den tid- och resursbrist som ofta råder i en företagares vardag.

Investera i värdefull kunskap och erfarenhet

En Navigator är en långsiktig investering. Du anar inte hur mycket tid och resurser du kan spara på att få en affärsmodell som hänger ihop. En affärsmodell som anger tydlig riktning och meningsfulla processer för att lyckas med ditt företagande. En Navigator förser ditt bolag med kunskap och erfarenhet som matchar din affärsmodell och dina mål. Vi letar tills vi finner. Det är ingen lyx att få draghjälp, det är direkt avgörande för de bolag som har för avsikt att bli framgångsrika arbetsgivare.

Professionalisering och formalisering för att komma vidare

”Alltmer behövs det en grupp människor för att täcka in all den kunskap och erfarenhet som krävs för att bolaget ska komma vidare.” Säger Rune Brandinger, f d företagsledare, styrelseproffs samt fan av Navigator.

Det finns idag ett gap i de strategiska ledningsprocesserna för driva vidare bolagen. Det finns mentor för start-ups och styrelse för större mogna bolag, men driva vidare bolagen som vill komma vidare? Där fylls numera gapet av Navigator.

Forskning visar tydligt att en nyckelfaktor för tillväxt och framgång nås av de verksamhetsnära företagare som matchar sina interna kompetenser med en grupp externa. Kompetenser med egen erfarenhet i bagaget, som vet hur det känns när det blåser snålt.

Minska känslan av ensamhet

Den verksamhetsnära företagaren uppger att tid- och resursbrist hämmar deras tillväxtdrömmar. Den operativa vardagen slår sin klo kring dygnets timmar och de strategiska frågorna klingar av. I en stressig vardag är det lätt att känna sig ensam. Och en av de större utmaningarna för ägarledare är just känslan av ensamhet. Behovet av att uttala sina frågor högt och att dela dem med människor som lyssnar, där bara du och ditt företag är huvudpersonen. Glöm ensamheten och omge dig av energi och kloka frågor som väcker lusten att förverkliga dina tillväxtdrömmar. Din motivation är helt avgörande.

Om Stiftelsen Navigator

Stiftelsen Navigator ska skapa tillväxt i skalbara bolag, har som ändamål att stödja utvecklingen av tillväxtledarskapet i mikro- och små bolag (1 - 49 anställda) vars ledning och ägare har en vilja och ambition att växa omsättningsmässigt och skapa nya arbetstillfällen. Stiftelsen ska verka i hela Sverige.

Stiftare är Sparbankernas Riksförbund och Westra Wermlands Sparbank kommer att stödja utvecklingen av tillväxtledarskapet i skalbara bolag, med hjälp av Navigator.