Meny

Vår vinst stannar i västra Värmland

Sparbanksidén är en idé om frihet. Att den som sparar i större utsträckning kan välja liv och sin framtid. Utöver sparande är den lokala förankringen och den demokratiska uppbyggnaden utmärkande för sparbanksidén. Dessutom kan ingen enskild göra anspråk på bankens vinst. En sparbank har till exempel inga aktieägare.

Vi får västra Värmland att växa

En sparbanks vinst går inte till någon aktieägare, utan får endast gå till två ändamål:

  • Trygga våra kunders insatta pengar 
  • Stötta verksamheter och projekt som gör nytta för oss som bor och verkar här.

Vår första kund var gossen Johan Wilhelm Blomèn, son till initiativtagaren, som satte in 8 riksdaler på sitt nyöppnade sparkonto i vår bank den 2 augusti 1856.