Övriga handlingar som senaste årsmötesprotokoll, verksamhetberättelse, offert på solcellsinvestering mm skickas via mail: