Hoppa till textinnehållet

Styrelse

Bankens styrelse utses av huvudmännen och ansvarar för sparbankens förvaltning. I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa finansiella mål/långsiktiga mål, vision, affärsidé, verksamhetsinriktning och strategi.

Styrelse Westra Wermlands Sparbank

Gunnar Tidemand

Ordförande

Torgny Richardson

Vice Ordförande

Niklas Stake

Vice Ordförande

Maria Fogelberg

Ledamot

Christer Fransson

Ledamot

Marianne Levin

Ledamot

Kenneth Wåhlund

Ledamot

Kari Staatsen

Ledamot

Håkan Nordblad

Verkställande Direktör

Yvonne Norbäck

Personalrepresentant

Anders Borr

Personalrepresentant