När du säljer skogsmark är skogsbruksplanen och skogskartan de viktigaste dokumenten. Det är utifrån planens data som köparen grundar sin bedömning om skogens värde. En ny tillförlitlig plan som på ett pedagogiskt sätt beskriver skogstillståndet ökar naturligtvis köparens trygghet och höjer därigenom värdet på fastigheten. En bra överskådlig skogskarta ökar dessutom tillgängligheten till fastigheten och överblicken för spekulanten.

Gamla planer är ofta underskattade vad gäller bonitet och virkesförråd framförallt i den medelålders skogen. Vi tycker därför att det är en självklarhet att investera i en ny plan. Har det gått ett antal år eller om det har hänt mycket sedan den förra planen gjordes så rekommenderar vi en helt ny plan. Är den befintliga planen bara några år så kan det räcka med en uppdatering. Snåla aldrig med detta. Välj en oberoende planläggare med uppdrag att försöka beskriva fastigheten så väl som möjligt.