Beslutet att sälja gården mognar ofta fram. Hur många som skall involveras i denna process avgörs av många faktorer som exempelvis gårdens historik, familjeförhållande, ekonomi etc.
För er som övervägt att överlåta gården på något av barnen så kan det vara bra att ni som föräldrar samlar alla barnen för en inledande diskussion, tidigt i processen. Då får var och en tid på sig att fundera igenom sin syn på en överlåtelse inom familjen alternativt en extern försäljning. I nästa fas kan det vara lämpligt att involvera en rådgivare med lång erfarenhet av generationsskiftesfrågor där lantegendomar är inblandade. Vi har ett stort nätverk av erfarna rådgivare.

Det generella rådet är att börja diskussionerna så tidigt som möjligt så att beslutsprocessen får ta sin tid. Då är chanserna större för att alla inblandade är trygga och nöjda med processen.